Otter Monitoring Regge (Overijssel)


Onder-de-brug (vlnr Henk en Mark)

Onder-de-brug (vlnr Henk en Mark)

Ik heb al een tijdje contact met een aantal Otter coördinatoren. Onlangs heb ik verse Otter sporen bij Junne gevonden. In Overijssel is het nog niet gelukt om met een grotere groep vrijwilligers de Otter Monitoring te starten. Na de nodige mailtjes over en weer was de eerste afspraak een feit. Vandaag was het zover.

Wij hebben afgesproken bij restaurant ‘Nieuwe Brug’ in Lemele. Daar ontmoet ik Mark Zekhuis en Henk van der Aa. Mark is Ottercoördinator Overijssel. Samen gaan we deze ochtend op pad. Ik heb koffie meegenomen dus tijdens de koffie bespreken we de aanpak. Daarna samen in één auto en snel op pad.

We beginnen aan het ‘begin’ van de Regge. Ofwel waar de Regge en de Vecht in elkaar overvloeien. Het is al snel raak. Henk krijgt ter plekke een spoed-cursus-otter-sporen.

We vinden prachtige prenten en ook de nodige spraints. Ook zie ik veel andere sporen en kan me moeilijk inhouden. Samen gaan we van brug naar brug. Alle gegevens houden we ondertussen bij op een formulier. Thuis verwerk ik deze in een excel sheet. Na een aantal uren zijn we terug bij het begin. In dit geval restaurant ‘Nieuwe Brug’.

De komende periode gaan we vaker samen op pad. De gegevens worden doorgestuurd naar de zoogdiervereniging. Die gebruiken de gegevens voor een verspreidingoverzicht.

Meer info? Klik op deze link voor een uitgebreid PDF handleiding.Achtergrond over de Otters in Nederland
Door de moeilijkere leefomstandigheden, zoals het oprukken van de mens, met zijn jacht en auto’s, kreeg de otter het erg moeilijk in Nederland. De laatste levende otter werd in 1952 bij Haaksbergen (Twente) waargenomen. De leefomstandigheden leidden tot uitsterving van de otter in 1988. In 1989 werd er een otter doodgereden in Friesland; het laatste exemplaar dat in Nederland werd waargenomen. Met deze otter werd de soort datzelfde jaar nog definitief uitgestorven verklaard in Nederland. Er werden vanaf dat moment plannen gemaakt om Nederland weer leefbaar te maken voor de otter.

De otter kwam op de Nederlandse Rode lijst en er werden allerlei aanpassingen aan zijn vroegere leefgebied gemaakt om het weer geschikt en veilig te maken voor de soort.

In augustus 2011 vonden medewerkers van het Waterschap Veluwe ten westen van Zutphen uitwerpselen en andere sporen van een otter. Het was volgens het waterschap voor het eerst sinds 1988 dat de otter weer op de Veluwe zou voorkomen. Dat zou vooral komen doordat het water op de Veluwe een stuk schoner was geworden.

In 2002 zijn in de gebieden De Wieden en de Weerribben otters uitgezet om de soort opnieuw in het gebied te introduceren. Nadat de otter zich daar meer dan vijftig jaar niet had laten zien, werd hij in januari 2012 weer gesignaleerd in Twentse wateren. Het is zeer waarschijnlijk dat de gesignaleerde otter voortkomt uit de Twentse populatie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de klimaatsveranderingen. Ecologen van Landschap Overijssel hebben sporen en uitwerpselen van een mannetjesotter gevonden in de Benedenregge, tussen Hankate en de uitmonding in de Vecht. Dat betekent dat de otter zijn territorium afbakent en zich hier vestigt. Dat de otter weer in de Regge zwemt, geeft aan dat er voldoende voedsel is en dat de waterkwaliteit goed is. Otters komen alleen voor in visrijke wateren met voldoende schoon en helder water.

In 2012 werden een wijfje met jong waargenomen in de Vecht. Jonge mannetjesotters zoeken nieuwe leefgebieden en verplaatsen zich naar andere waterrijke gebieden zoals het stroomgebied van de Regge.

De otters hebben een geschikt territorium nodig waarbij 8 tot 12 kilometer ongestoorde natuurlijke oevers nodig zijn. De natuurlijk ingerichte Regge is daar uitermate geschikt voor. Door de nieuwe meanders en aangetakte rivierarmen neemt de diversiteit van vissoorten toe en zijn er meer schuilplekken voor de otter.

In oktober 2013 werden otters waargenomen in het Harder- en Voorsterbos in Flevoland. Deze waarnemingen werden gedaan door de Vereniging Natuurmonumenten. De verwachting van de vereniging was toen dat de otter zich weer definitief zou vestigen in Nederland.
Bron wikipedia

Prenten van een Otter. Achterpoot

Prenten van een Otter. Achterpoot

Otter krabplek

Otter krabplek

Bruine rat en muis

Bruine rat en muis

Achterpoot prent van Otter

Achterpoot prent van Otter

Idem Otter

Idem Otter

De zoete geur van een spraint.

De zoete geur van een spraint.

Diverse andere prenten

Diverse andere prenten

Prenten van een kat

Prenten van een kat

Bruine rat en Reiger

Bruine rat en Reiger

Enorm veel sporen hier. Veelal bruine rat

Enorm veel sporen hier. Veelal bruine rat

Wederom een spraint. Meestal op een verhoging

Wederom een spraint. Meestal op een verhoging

Kleine spraint

Kleine spraint

Wederom een spraint maar zeer klein

Wederom een spraint maar zeer klein

Krab plek en spraint

Krab plek en spraint

vlnr Henk en Mark

vlnr Henk en Mark

Grote prenten van een Otter

Grote prenten van een Otter

Bruine rat(ten)

Bruine rat(ten)

The following two tabs change content below.

Erwin

Hallo, Ik ben Erwin Koekoek en blogger van deze site. Tijdens mijn jeugd heb ik jaren lang bij de scouting gezeten. Veel buiten en bezig in de bossen. Altijd een liefhebber geweest van de natuur en het buitenleven. Ik hoop mijn enthousiasme en passie voor de natuur over te kunnen brengen aan anderen. Alle verhalen en teksten op deze BLOG zijn persoonlijke opvattingen en uitingen.

Laatste berichten van Erwin (toon alles)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Klik hier om een eigen avatar toe te voegen.